ಮಸಾಲ ಉಪಿಟ್ಟು/ Masala Upma

I wanted to make something very fast & which is easy and also healthy. So thought about this & tried with coarsely broken wheat. . Ingredients: ಗೋಧಿ ರವೆ / Broken wheat - 2 cups ಈರುಳ್ಳಿ / Onions - 1/2 small ಟೊಮೇಟೊ / Tomato - 1 medium ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ /Ginger Paste - 1/2 tsp ಬೆಲ್ಲುಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ /Garlic Paste- 1/2 tsp ಉಳ್ಲಿಕಾಯಿ / Beans -1/4 cup ಕ್ಯಾರೆಟ್ /Carrot - 1/4 cup

ದೊನ್ನ್ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ / Green Bell pepper -1/4 cup ಬಟಾಣಿ / Peas -1/4 cup ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ /Urad dhal - 1 tsp ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ / Channa dhal - 1 tsp ಕಾರದ ಪುಡಿ / Chili powder - 1tsp ಸಾಸಿವೆ /Mustard seeds - 1/4 tsp ಧನಿಯ ಪುಡಿ / Coriander powder - 1/2 tsp ಅರಿಶಿನ / Turmeric powder -1/4 tsp ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು /Coriander leaves - 1/4 cup ಕರಿಬೇವು / Curry leaves ಗೋಡಂಬಿ /Cashews - 1 Tb spoon (optional) ತುಪ್ಪ / Ghee - 1 Tb spoon (optional) ಉಪ್ಪು/ Salt ಎಣ್ಣೆ / Oil - 2 Tb spoon ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ರಸ / Lemon Juice - 1 tsp Method:

 • Fry the coarse wheat till golden brown by adding a little oil to it.
 • Then put the remaining oil in the pan and put mustard seeds, channa dhal & urad dhal and curry leaves.
 • When they turn to light brown, add the onions and fry them till golden brown.
 • Add tomato, ginger & garlic paste and fry for a minute.
 • Then add all the powders and fry till oil leaves on top.
 • Then add the all the veggies, add little salt & allow them to soften a bit by closing the lid.
 • After the veggies are boiled, add 4-5 cups of water.
 • When the water starts boiling add the rava and cover it for few minutes till the wheat is cooked.
 • Then add coriander leaves & lemon juice.
 • Fry the cashew in ghee & add it to the upma.
 • Serve hot.

1 comment:

Anonymous said...

Looks very yummy .will try.