ಅವಲಕ್ಕಿ / Avalakki / Poha

This is one of my favourite breakfast menu with veggies and is also easy to make too :-)

Ingredients: ಅವಲಕ್ಕಿ / Poha - 2 cups(thick)

ಈರುಳ್ಳಿ /Onion - 1 medium

ಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ / Green chillies - 6

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ / Aloo - 1 small(cut to small pieces)

ಕ್ಯಾರೆಟ್ / Carrot - 1 (grated)

ಬಟಾಣಿ /Peas - 2 Tb spoon

ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ / Channa dhal - 1 tsp

ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ / Urad dhal - 1 tsp

ಸಾಸಿವೆ / Mustard seeds - 1/4 tsp

ಕರಿಬೇವು / Curry Leaves

ಕೊತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು / Coriander Leaves

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ರಸ / Lemon Juice - 1 Tb spoon

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ / Coconut - 2 Tb spoon (optional)

ಎಣ್ಣೆ /Oil - 2 Tb spoon

Method:

  • Wash poha and drain water. Keep it aside.
  • Heat oil and add mustard. When they start popping, ground nuts, channa dhal, urad dhal . Fry for sometime till light brown.
  • Add onion & chillies & fry till they turn golden brown.
  • Now add potato pieces , carrots & peas. Add little salt, cover and cook till potatoes become soft.
  • Roughly break the curry leaves with hands and add to it along with turmeric powder.
  • Now add poha. Mix well. Fry for 1-2 mins on a medium flame.
  • Add coconut and coriander leaves. Mix well and remove from flame.
  • Serve with lemon or squeeze lemon juice before serving.

PS: You can use any veggies you like. It all tastes good.